Povratak na glavni izbornik
O nama Sekcije Vijesti Izložbe Edukativni programi Izdavacka djelatnost Kontakt
 
  Sekcije ULUPUHa:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju
Sekcija za keramiku, porculan i staklo

Predsjednica: Danijela Pičuljan

Potpredsjednica: Karmen Ptičar

Umjetnički savjet: Marina Tudjina Badurina, Ivančica Cvitić Znidarčić, Sanja Stani

Kriterij za prijem u Sekciju:

- za keramiku uporabnog karaktera: 7 dizajniranih uporabnih predmeta ili set dizajniranih uporabnih predmeta realiziranih u keramici/porculanu (dozvoljene su sinergije s drugim materijalima, uz uvjet da su keramika/porculan u njihovoj izvedbi najzastupljeniji, te obrađeni prema pravilima struke)
- za keramiku skulpturalnog karaktera: 7 radova (mogućnosti: skulptura, reljef, objekt, ready-made, asamblaž, instalacija) koji su realizirani primarno u keramici/porculanu. Dozvoljene su sinergije s drugim materijalima i medijima, ali uz uvjet da je medij keramike/porculana najzastupljeniji i obrađen prema pravilima struke.
- za staklo: 7 dizajniranih radova uporabnog ili skulpturalnog karaktera; dozvoljene su sve staklarske tehnike.
Priložiti opširnu stručnu biografiju i fotografije još desetak radova iz dosadašnjeg stvaralaštva.

Stranica Sekcije na Facebooku: www.facebook.com/ULUPUHkeramika

O Sekciji:
Riječ je o jednoj od najstarijih ULUPUH-ovih sekcija (u sastavu je ULUPUH-a od njegova osnutka, 1950. godine), te sekciji sa veoma brojnim članstvom (danas sekcija broji oko stotinjak članova). U proteklih 60 godina kroz nju su prošla najuglednija imena hrvatske keramike (Vlasta Baranjay, Stella Skopal, Blanka Dužanec, Ivan Švertasek, Marta Šribar, Jelena Antolčić…), a u razdoblju od 1984. do 1997. godine Sekcija je bila nositelj Svjetskog trijenala male keramike, jednog od najeksponiranijih projekata udruženja. Unatrag nekoliko godina Sekcija se redovito predstavlja godišnjim problemskim i selektiranim izložbama kojima, u suradnji s uglednim domaćim kustosima (Višnja Slavica Gabout) i selektorima, promiče suvremeno shvaćanje keramike kao medija.Odaberite datoteku koju želite preuzeti na svoje racunalo:


Anketa
Da li često posjećujete stranice ULUPUHa?
Da, svaki dan
Ponekad
Rijetko
Nikada, danas sam prvi puta
Pogledajte rezultate glasanja


 Edith Merle

Robert Baća

Marina Tuđina Badurina

Božena Štih Balen

Vedrana Balković

Ljiljana Barberić

Emil Benčić

Srebrenka Bišćan Bertoša

Spomenka Bošković

Smiljana Brezovec Meštrić

Vesna Buden

Zvonko Butković

Josip Cmrok

Branko Čavlović

Ivo Đurović

Viola Grgasović

Matija Grgurević

Dario Grgurević

Marijeta Hajdari Ereš

Pavlina Halić Klarić

Ana Hutinec

Tatjana Hutinec

Pamela Ivanković

Bojan Jakšić

Vlasta Jarnjak

Željko Jarnjak

Ivana Jelačić

Dika Kaleb Čulić

Mirjana Kasanić

Davorin Kiš

Grozdana Korpar

Vera Kovačić

Jasna Kozlović Heim

Melanija Krajina

Andrea Kržišnik-Pušić

Vladimir Kučina

Melita Lozić

Lidija Maček Stanić

Mira Maleković

Marina Marić

Velimir Mikac

Zorka Milley

Orjenka Mirjan

Zoran Mitrović

Ivan Mršić

Ljerka Njerš

Jadranka Ostić

Vladimir Pecić

Biserka Perjan Slovinić

Danijela Pičuljan

Svjetlana Plazonić Driženko

Karmen Ptičar

Boris Riha

Boris Roce

Đurđica Skelin

Ljiljana Smodlaka Žižović

Sanja Stani

Vladimir Stanislav

Blaženka Šoić-Štebih

Ivan Švertasek

Bojana Švertasek

Zulejka Tučan Stefanini

Stjepan Vinković

Ivančica Vončina

Željko Vujec

Ivančica Znidarčić Cvitić

Aleksandar Žižović

Vesna Aralica

Lucija Gudlin

Marta Milunić

Zlata Radej

Valerija Polanec Zelić

Helena Jarnjak

Đurđica Horvat

Mirjana Rajković

Dora Pezić Mijatović

Heda Rušec

Željka Korbar

Jelena Antolčić

Andrea Bassi

Zdenko Šlibar

Tajana Hršak-Tilošanec

Neva Prpić

Kristina Rob

Darija Dujam

Marina Orlić

Milan Gašparović

Vesna Barbieri

Karel Pavlinc

Nadica Eichhorn

Željka Bračko

Zoran Rakić

Klaudija Vukman

Marta Pavlinc

Tomislav Kočica

Ljubica Kočica Ratkajec

Mladen Ivančić

Milan Kičin

Nataša Kabalin

Diana Sokolić

Dijana Rajković

Marija Stojanović

Snježana Pokos - Vujec

Lidia Kamber Boševski

Marika Mihaljfi

Lidija Filipec-Stanislav

 
 
Administracija