Povratak na glavni izbornik
 
 
Viola Grgasović

Odaberite sliku koju želite prikazati:


    

    

    

 

 Životopis:
Rođena je u Bodoncima u Prekmurju (Slovenija). Učiteljsku školu završila je u Murskoj Soboti. Studirala je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani - likovni smjer (kod prof. Didka i Šuštaršića slikarstvo, a kod prof. Pengova kiparstvo). U Zagrebu je pohađala Centar za likovni odgoj grada Zagreba, gdje je učila keramiku kod Višnje Markovinović, kiparstvo kod Nikole Pečka i Vere Dajht Kralj, a slikarstvo kod Nikole Koydla. Članica je ULUPUH-a i HZSU-a, te Društva keramikov in lončarjev Slovenije. Živi i radi u Zagrebu i u Bodoncima.


 
 
Administracija