Povratak na glavni izbornik
O nama Sekcije Vijesti Izložbe Edukativni programi Izdavacka djelatnost Kontakt
 
  Sekcije ULUPUHa:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju
Sekcija za arhitekturu

Kriteriji za prijem u Sekciju:

- 1 veći realizirani projekt; ili
- 2 manja realizirana projekta; ili
- veći broj kvalitetnih projekata (ne moraju biti realizirani)Anketa
Da li često posjećujete stranice ULUPUHa?
Da, svaki dan
Ponekad
Rijetko
Nikada, danas sam prvi puta
Pogledajte rezultate glasanja


 Vladimir Androić

Mario Antonini

Boris Babić

Mirko Benažić

Nedjeljka Bobanović

Ivo Boras

Drago Bradić

Antun Brajan

Giulio Brajuha

Olivera Bravačić

Stevan Bravačić

Nikola Brbora

Bogdan Budimirov

Stjepo Butijer

Neda Cilinger

Andrija Čičin Šain

Nikola Despot

Duško Dropulić

Ivan Filipčić

Mustafa Forto

Vladimir Frgić

Grujo Golijanin

Vahid Hodžić

Aleksandar Homadovski

Nenad Ilijić

Marija Jeger

Dalibor Jurković

Branko Kapelet

Andrija Karašić

Neno Kezić

Dragutin Kiš

Željko Kovačić

Mihajlo Kranjc

Blaženka Kučinac

Aleksandar Levi

Slavko Lowy

Aleksandar Ljahnicky

Željko Marincel

Dušan Marinković

Ljubomir Miščević

Boris Morsan

Jasna Nosso

Jasna Novak Grubišić

Drago Paleščak

Adam Petranović

Ivan Piteša

Nevenka Postružnik

Pero Radulović

Erika Randić

Vladimir Robotić

Dragan Roksandić

Mladen Sabolović

Ati Salvaro

Zdravko Sarapa

Lujo Schwererer

Ante Svarčić

Berislav Šerbetić

Florijan Škunca

Sonja Škvorc

Emil Šverko

Radovan Tajder

Stjepan Tešija

Tamara Tišina

Igor Toš

Tomica Tot

Vlasta Tribusson

Dubravko Tumpić

Dragomir Vlahović

Boris Vrsalović

Drago Vuković

Zdenko Žinić

Vladimir Žitković

Ivan Mucko

Jasna Mucko Juraić

Andrija Mutnjaković

Antun Karavanić

Mirjana Tavčar

Dženet Tumpić

Nenad Fabijanić

Nensi Penkala

Želimir Zagota

Ivica Turčić

Miroslav Begović

Šefket Smailagić

Zlatko Badovinac

Vladimir Milić

Zlatko Badovinac

Krešimir Rogina

Vinko Penezić

Tatjana Tetuš Šutej

Zora Salopek Baletić

Emina Kulenović

Julije De Luca

Zvonimir Marohnić

Bojana Vuksanović

 
 
Administracija