Povratak na glavni izbornik
O nama Sekcije Vijesti Izložbe Edukativni programi Izdavacka djelatnost Kontakt
 
  Sekcije ULUPUHa:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo

Predsjednik: Hrvoje Čolić

Potpredsjednik: Krešimir Kveštek

Umjetnički savjet: Aleksandar Žiljak, Vanda Čižmek, Biljana Šafaržik


Kriteriji za prijem u Sekciju:

A) za ilustraciju, karikaturu i strip:
- 40 radova od kojih najmanje pola mora biti objavljeno
- poželjno je da objavljeni radovi budu popraćeni fotokopijama ugovora ili ovjerenim izjavama izdavača
- poželjno je da što veći broj radova budu originali
- ako autor radi pretežno u digitalnim tehnikama treba (unutar navedene kvote ili dodatno) priložiti najmanje 10 radova ili (dodatno) skica izvedenih u tradicionalnim tehnikama (olovka, tuš, tempera, itd.)

B) za animirani film (klasične i digitalne tehnike, stop-animacija)
• fotokopije ugovora o sudjelovanju u izradi animiranog filma
• 10 idejnih ili izvedbenih rješenja likova i/ili 20 izvedenih scenografija (odnosno segmenata u slučaju složenih scenografija) i/ili 1 kompletno autorski film u kojem je kandidat autor većine elemenata filma (minimalno trajanje: 2 minute)
• u obzir dolaze crtači likova, scenografi, animatori i autori projekta
• radove je potrebno prezentirati putem videa (format MPEG 4), isprinta/snapshota kadrova, character sheetova i sl.
• poželjno je da bude priloženo što više originala, razvojne dokumentacije i skica (foto dokumentacije za stop-animaciju)
• ukoliko su prezentirani materijali djelo grupe autora, potrebno je da kandidat točno naznači elemente koji su njegovo djelo (npr: koji likovi, scenografija u kojim kadrovima, animacija čega i u kojim kadrovima itd.)

C) za primijenjeno slikarstvo:
- minimalno 10 naručenih radova sa skicama. Od toga minimalno 5 radova treba biti popraćeno fotokopijama ugovora. U obzir dolaze vitraji, mozaici, zidno oslikavanje, oslikavanje transportnih sredstava i sl. Obavezno je priložiti fotografije radova.

Za sve je kategorije potrebna opširna stručna biografija. Osnovni kriteriji su kreativnost i crtež. Molimo da se radovi ne donose na CD ili DVD mediju (osim aplikanata za animirani film).

O SEKCIJI:
Članovi ULUPUHa koji su stvarali na područjima ilustracije, animiranog filma, karikature ili stripa nekada su se okupljali unutar Sekcije za grafički dizajn i vizualne komunikacije. Posebna "Sekcija za primijenjeno slikarstvo, ilustraciju, karikaturu, strip i animirani film" u obliku u kakvom djeluje i danas osnovana je 1997. godine. Ona danas predstavlja ovlaštenu strukovnu udrugu za primjenjene umjetnike opredjeljene za discipline navedene u njenom naslovu. Osim podrške svojim članovima u ostvarivanju nekih prava, sekcija radi na unapređivanju izlagačke aktivnosti u oblasti svoje domene i poboljšanju poslovne komponente profesije svojih članova. SUKLADNO TOME SEKCIJA TRAŽI OSOBU KOJA BI RADILA KAO AGENT/POSREDNIK I KAO TAKVA PREZENTIRALA NJENE ČLANOVE POTENCIJALNIM POSLODAVCIMA. (zainteresirani se mogu javiti na ulupuh@zg.t-com.hr)

PROJEKTI sekcije:

Katalog hrvatskih ilustratora
Katalog izložbe hrvatske ilustracije za djecu i mlade
Putujuća izložba ilustracija
izložba "Hrvatska ilustracija u svijetu"


CJENIK ilustratorskih usluga moguće vidjeti ovdje

Linkove na inozemne AGENCIJE ZA ILUSTATORE moguće vidjeti ovdjeOdaberite datoteku koju želite preuzeti na svoje racunalo:
Cjenik.pdf
LINKOVI_AGENCIJA_za_ilustratore.doc


Anketa
Da li često posjećujete stranice ULUPUHa?
Da, svaki dan
Ponekad
Rijetko
Nikada, danas sam prvi puta
Pogledajte rezultate glasanja


 Velimir Vukšić

Elizabeta Abramović

Dragan Anđelić

Ivica Bednjanec

Stanko Bešlić

Rudolf Borošak

Milivoj Ćeran

Damir Facan-Grdiša

Zvonimir Grbašić

Marsela Hajdinjak-Kreč

Katarina Halužan

Dino Idrizbegović

Mario Jurjević

Dubravka Kolanović

Dario Kukić

Dinko Kumanović

Ninoslav Kunc

Darko Macan

Srđan Matić

Anastazija Perajić Raguž

Frano Petruša

Ivo Pilat

Srećko Puntarić

Julio Radilović

Sanja Rešček Ramljak

Esad Ribić

Hrvoje Ružić

Rudolf Stipković

Goran Sudžuka

Stiv Šinik

Aleksandra Šobot

Pavao Štalter

Igor Vilagoš

Miroslav Zubović

Dinko Žibrat

Nenad Pantić

Neva Pološki

Branko Modic

Tomislav Torjanac

Tomislav Zlatić

Tomislav Tomić

Matija Pisačić

Ivan Šarić

Niko Barun

Anton Oton Reisinger

Vladimir Kos

Žarko Beker

Ivan Pahernik

Krešo Skozret

Krešimir Certić

Ivan Prlić

Sebastijan Čamagajevac

Ivana Guljašević

Igor Hofbauer

Gordana Jerabek

Stjepan Lukić

Branka Hollingsworth

Zrinka Ostović

David Peroš - Bonnot

Kristina Petruša

Marijana Jelić

Željka Mezić

Dragutin Kovačević

Branko Ćalović-Pulski

Munib Hrle

Magda Dulčić-Todorovski

Zdenko Bašić

Dilana Bernobić

Smiljana Čoh

Nenad Jalšovec

Irena Jukić-Pranjić

Sanja Pribić

Robert Solanović

Danijel Srdarev

Tomislav Tikulin

Jagoda Marović - Sinti

Vjera Reiser

Goran Stojnić

Mario Kragujević

Estera Keček

Tomislav Beštak

Miroslav Mrva

Rajko Žigić

Zlatko Druško

Romana Kenđelić

Miroslav Petković

Željko Prstec

Svebor Vidmar

Mirela Ivanković Bielen

Nikola Plečko

Ana Androić Knežević

Sanja Kolaj

Ivan Gregov

Nenad Barinić

Stjepan Bartolić

Marina Braović Hajdarović

Mario Kalogjera

Tihana Mikša Perković

Tonči Zonjić

Dea Jagić

Iva Višošević

Saša Lončarić

Vančo Rebac

Sanja Šantak

Tihomir Tikulin - Tico

Aleksandar Žiljak

Davor Šunk

Borivoj Dovniković

Melita Kraus

Bruno Razum

Damir Steinfl

Margareta Peršić

Patricio Alejandro Aguero Marino

Fabio Leone

Ivan Maksim Šimić

Alen Vuković

Luka Duplančić

Dario Pustaj

Goran Parlov

Marko Pinjuh

Mario Vrandečić

Biljana Šafaržik

Vanda Čižmek

Eduardo Filipović - Sec

Benjamin Vuković

Dalibor Talajić

Josip Sršen

Ive Svorcina

Vedran Klemens

Mario Rosanda

Ivana Armanini

Hrvoje Čolić

Mirna Tikulin

Suzane Bernat

Krešimir Kveštek

Valentina Briski

Brajan Martinović

Stipe Kalajžić

Petar Pismestrović

Nataša Rašović Bodiš

Goran Radošević

 
 
Administracija