Povratak na glavni izbornik
O nama Sekcije Vijesti Izložbe Edukativni programi Izdavacka djelatnost Kontakt
 
  Sekcije ULUPUHa:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije

Predsjednik: Mario Aničić

Potpredsjednica: Miranda Herceg

Umjetnički savjet: Goran Martin Štimac, Ivan Antunović, Igor Stanišljević


Kriteriji za prijem u Sekciju:
- 15 realiziranih manjih radova (jednostavni vizualni identitet, tiskana sredstva promocije/ komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, dizajn za film ili elektroničke medije/ multimediju ili internet te ostali jednostavni specifični segmenti vizualnih komunikacija) ili
- 3 kompleksnija rada (složeni vizualni identitet sa sustavom aplikacija i grafičkim standardima tvrtke/proizvoda/ marke, biblioteke, serije proizvoda, složene signalistike, oglašivačke ili promotivne kampanje, filmske ili video produkcije, multimedije ili internet stranica te ostalih specifičnih segmenata vizualnih komunikacija)
*moguće je priložiti kombinaciju: 10 manjih radova + 1 kompleksan ili 5 manjih radova + 2 kompleksna rada
Pri vrednovanju će se uzimati u obzir i:
- nagrade na natječajima u zemlji i inozemstvu uz uvjet stručnog ocjenjivačkog suda;
- sudjelovanje na selektiranim izložbama u zemlji i inozemstvu;
- objavljeni radovi u relevantnim publikacijama sa stručnim uredništvom.
Priložiti opširnu stručnu biografiju.O SEKCIJI:
Sekciju čini stotinjak članova, grafičkih dizajnera. Po brojnosti članstva ali i po postignućima jedna je od najvećih u ULUPUH-u. Sekcija je 1975. godine pokrenula izložbu grafičkog dizajna "Zgraf" (www.zgraf.hr) na republičkoj razini bivše Federacije. Već je Zgraf 2 postao međunarodna izložba koja je ubrzo dobila zasluženi svjetski ugled. Zgraf 7 održavao se u ratnim uvjetima 1991. te je onemogućen nesmetan dolazak svih gostiju. ULUPUH, odnosno Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1994. godine postaju i pravni sljedbenici odnosno organizatori Zgraf-a. Stanje se stabiliziralo te su od 1995. održani Zgraf 8, 9 i jubilarni 10. Zgraf 2008. godine. Organizirani su pod pokroviteljstvom Skupštine grada Zagreba i Međunarodnog vijeća udruženja grafičkog dizajna - ICOGRADA-e.
Uz rad na Zgrafu, Sekcija pridonosi poboljšanju organizacijske strukture udruženja, vođenja i predstavljanja ULUPUH-a, vodeći računa o Statutu i Pravilniku rada. Sa stajališta razvoja struke Sekcija prati i aktualizira bitne promjene u proizvodnim odnosima društva, pridajući posebnu pažnju kulturološkim aspektima, te ima za cilj afirmaciju grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u svim područjima društvenog života kao i unapređenje i zaštitu struke.

LINKOVI:

Smjernice za izračun cijena djela dizajna

Anketa
Da li često posjećujete stranice ULUPUHa?
Da, svaki dan
Ponekad
Rijetko
Nikada, danas sam prvi puta
Pogledajte rezultate glasanja


 Mario Aničić

Ivan Antonović

Mladen Augustinović

Roko Bolanča

Zvonimir Bonjaj

Tadej Bratelj

Tihoni Brčić

Tihomir Bregar

Davor Bruketa

Miljenko Bublić

Rajna Buzić Ljubičić

Vladimir Buzolić Stegu

Davor Curić

Mirko Čakanić

Vitomir Česmadžiski

Armando Debeljuh

Nenad Dević

Predrag Došen

Zlatko Drnjević

Maja Franić

Darko Fritz

Dubravko Gonzi

Boris Greiner

Zlatko Havoić

Slavko Henigsman

Mihajla Hoffer

Nataša Hrust

Robert Jakovljević

Željka Jordan

Božidar Jušić

Zvonimir Keček

Josip Kolar

Marko Koržinek

Milovan Andro Kovačević

Tomislav Krajcer

Igor Krpan

Lidija Laforest

Boris Ljubičić

Pavo Majić

Nenad Martić

Dubravko Martinez

Sunčana Matijašević

Pavica Mesarić Flegar

Alfred Pal

Mario Petrak

Ratko Petrić

Josip Pilat

Vlasta Pirnat

Toni Politeo

Danijel Popović

Morana Radanović

Ivo Raič

Siniša Reberski

Sara Roller

Krešimir Rončević

Igor Stanišljević

Vladimir Straža

Saša Stubičar

Božidar Šaka

Đuro Šestan

Nedeljko Špoljar

Darko Štefanec

Ivan Štimac

Hrvoje Vidović

Damir Vidović Vorberger

Lyra Zajmi

Dubravka Zglavnik Horvat

Ana Zubić

Rajko Žigić

Marijana Rajčić

Ivan Križan

Vladimir Resner

Vesna Rožman Postić

Nikola Đurek

Jadranko Marjanović

Marijana Jelić

Slaven Kosanović

Edita Merle

Krešimir Bauer Sokol

Ivan Doroghy

Sonja Vresnik

Iva Babaja

Zlatko Bourek

Sanja Bachrach Krištofić

Žarko Beker

Krešo Skozret

Sanja Rocco

Silvija Gašević-Bukovac

Jana Jokanović

Melina Mikulić

Zoran Pavlović

Kristina Kresonja

Boris Runjić

Ivan Šantić

Nebojša Uglješić

Miroslav Žafran

Kristian Mohl

Vinka Mortigjija Anušić

Boris Benko

Natalija Nikpalj Polondak

Ivan Balažević

Krešimir Jelača

Siniša Radić

Ana Pernar

Kristina Špoljar

Veronika Uravić Čolak

Branimir Kolarek

Jadranka Špigl

Goran Martin Štimac

Aleksandra Boman Višić

Miroslava Vučko

Dragutin Kovačević

Ivana Cooper

Ana Kunej

Zlatka Salopek

Andrea Holenda (djev. Srečković)

Predrag Spasojević

Antonio Dolić

Maja Kožul Stojanovski

Ivan Klisurić

Kristijan Topolovec

Gabrijela Farčić

Ivan Richter

Nada Falout

Ivan Antunović

Inja Kavurić Kireta

Nikola Futač

Lidija Novosel

Ana Tomić

Marino Krstačić-Furić

Damir Gašparlin

Krešimir Ferinac

Miranda Herceg

Marko Baus

Tomislav Krajcer

Krešimir Miloloža

Gabrijela Topolovec

Boris Pleša

Fran Antonović

Snježana Hladni

Daniel Ille

Gorki Žuvela

Danijela Mazal Ostojić

 
 
Administracija