Povratak na glavni izbornik
 
 
Boris Roce

Odaberite sliku koju želite prikazati:


    

    

    

 

 Životopis:
Rođen je u Kičevu (Makedonija). Školovao se u Rijeci, gdje je završio Filozofski fakultet - Odjel likovnih umjetnosti, smjer grafika, u klasi prof. Butkovića. Bavi se keramikom i grafikom. Do sada je održao 22 samostalne izložbe i sudjelovao na 260 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je također i na 25 keramičarskih raku - kolonija. Dobitnik je 16 međunarodnih i jedne nacionalne nagrade za keramiku i grafiku. Član je ULUPUH-a, KERAMEIKON-a Varaždin i HDLU-Rijeka. Živi i djeluje u Rijeci.

Radove s izložbe "Duh i materija - meditativne sinteze" održane u Kastvu 2007. godine moguće vidjeti ovdje

Biography:

Boris Roce. Born in Kičevo ( Macedonija). He completed his schooling in Rijeka where he graduated graphic art in class of Prof. Butkvić- the Department of Fine Arts- at the Faculty of Arts. His work i sin ceramics and in graphic art. So far he has had twenty- two solo exhibitions and has exhibited at 260 group exhibitions at home and abroad. He has also participated at 25 Raku ceramics art symposiums. He has received 16 international and one national award for ceramics and graphic art. He is a member of ULUPUH, KERAMEIKON- Varaždin and the Croatian Association of Artists of Fine Art – Rijeka Region. He lives and works in Rijeka.

 
 
Administracija