Povratak na glavni izbornik
 
 
Vladimir Pecić

Odaberite sliku koju želite prikazati:


    

    

  

 

 Životopis:
Rođen je 1948. u Zagrebu gdje je 1968. završio Školu primijenjenih umjetnosti - Odjel keramičkih tehnika. Član je ULUPUH-a, LIKUM-a i HZSU-a od 1971. godine. Živi i radi kao samostalni umjetnik u Zagrebu.

Samostalne izložbe:

1971. Zagreb Salon ŠPU
1988. Zagreb Portret galerija LIKUM
1990. Zagreb Portret galerija LIKUM
1993. Zagreb Galerija ULRICH - Keramoskulptura
1994. Zagreb Galerija ULUPUH - Keramoskulptura
1994. Zagreb Portret galerija LIKUM - Keramoskulptura
1995. Zagreb ART Centar - Karikatura
1996. Malinska Galerija KVARNER - Otoci
1996. Zagreb Portret galerija LIKUM - Keramoskulptura
1997. Zagreb Galerija PERMANENTA - Keramoskulptira
2000. Zagreb Galerija ULRICH - Keramoskulptura
2003. Zagreb Portret galerija Likum - Keramoskulptura
2004. Zagreb Galerija 5 Obiteljskog radija - Ptice
2005. Zagreb Portret galerija Likum - Keramoskulptura
2006. Zaprešić Galerija RAZVID - Simbioze I (objekti i instalacije)
2008. Zagreb Galerija ULUPUH - Simbioze II (objekti i instalacije)

Međunarodne izložbe:

1973. Faenza (Italija) 31 Concorso internationale della ceramica
1974. Vallauris (Francuska) Quatrieme biennale internationale
ceramique d’ art
1975. Faenza (Italija) 36 Concorso internationale della ceramica
1986. Barcelona (Španjolska) Ceramica contemporanea de Croacia
1992. Ljubljana (Slovenija) Galerija državne založbe Slovenije - ALKER
1992. Graz (Austrija) Fromme contempora - ALKER
1995. Ljubljana (Slovenija) JakopËeva galerija - Suvremena keramika
. u Hrvatskoj
1995. Lisabon (Portugal) Museo Nacional de Azuleo - Suvremena .
. keramika u Hrvatskoj

Diplome i nagrade:

1973. Faenza - Diploma - 31. Concorso internationale della ceramica
.. d`arte contemporanea
1977. Nagrada - III trienale jugoslavenske keramike Subotica
1978. Faenza - Diploma - 36. Concorso internationale della ceramica
. d`arte contemporanea
1984. Zagreb - Otkup za Muzej za umjetnost i obrt

Radovi u javnom prostoru:

1983. Turističko društvo grada Zagreba - “Stari Zagreb”
2006. Zagreb, Obiteljski radio – Ptice

Umjetničke kolonije:

1989. Aktivni sudionik u radu umjetničke kolonije u Našicama
1992. Aktivni sudionik ALKERA - Bedekovčina, Ilovac - Karlovac
1999. Aktivni sudionik u radu umjetničke kolonije u Našicama

Skupne i žirirane izložbe:

1971. Zagreb - Salon ŠPU
1972. Zagreb - MUO - Keramika 1
1972. Beograd - Likovna galerija kulturnog centra - Keramika 1
1973. Rijeka-Rovinj - Pomorski i povijesni muzej - Keramika 2
1973. Zagreb - Galerija Lotrščak - Keramički tanjuri
1974. Beograd - Subotica II triennale jugoslavenske keramike
1976. Zagreb - Izložbeni salon doma JNA - Keramika
1976. Zagreb - MUO - Keramika 3
1977. Subotica-Beograd - III triennale jugoslavenske keramike
1978. Ljubljana - Galerija ARKADE
Aktualnosti v sodobni hrvaški keramiki
1980. Subotica-Beograd - IV triennale jugoslavenske keramike
1984. Zagreb - MUO - Suvremena hrvatska keramika
1984. Zagreb - MGC Gradec - I svjetski triennale male keramike
1986. Zagreb - 21. zagrebački salon
1986. Subotica-Beograd - VI triennale jugoslavenske keramike
1987. Zagreb - MGC Gradec - II svjetski triennale male keramike
1989. Subotica-Beograd - VII triennale jugoslavenske keramike
1990. Zagreb - MGC Gradec - III svjetski triennale male keramike
1991. Zagreb - ART FAIR
1992. Zagreb - 27. zagrebački salon
1992. Zagreb - Galerija ULUPUH - ALKER
1992. Karlovac - Gradski muzej - ALKER
1992. Sisak - Veliki kaptol - ALKER
1993. Zagreb - Galerija ULRICH - Grad Zagreb
1993. Zagreb - Paviljonček ULUPUH - U susret Triennalu
1993. Zagreb - Meštrovićev paviljon
IV svjetski triennale male keramike
1994. Zagreb - MGC Gradec - Suvremena keramika u Hrvatskoj
1994. Zagreb - 29. zagrebački salon
1994. Zagreb - Galerija ULUPUH - Zvuk zemlje
1995. Zagreb - Galerija ULUPUH - Hrvatska portretna karikatura
1996. Zagreb - 31. zagrebački salon
1997. Zagreb - Dom hrvatskih likovnih umjetnika
V svjetski triennale male keramike
1997. Zagreb - MGC Fortezza - Velika izložba keramičkog tanjura
1998. Zagreb - Galerija ULRICH - 50 godina LIKUMA
1999. Zagreb - Galerija ULUPUH - Dosjetka
2000. Rijeka - Galerija Grad - Maska 2000.
2000. Zagreb - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi
Povratak kulturi keramičkog mišljenja
2001. Zagreb - Galerija ULUPUH - Keramika malog formata
2001. Zagreb - Galerija ULRICH - Dati Ću vam novo srce
2002. Zagreb - Umjetnički paviljon - 37. zagrebački salon
2002. Zagreb - Galerija ULRICH - Likumove generacije
2003. Zagreb - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi - Keramika plus
2003. Zagreb - Galerija Zvonimir - Keramika Sisak 1700
2004. Zagreb - Galerija ULRICH - Likumove generacije
2005. Zagreb - Galerija ULUPUH - Erotika ili utopija
2005. Zadar - Kapetanova kula - Erotika ili utopija
2005. Zagreb - Galerija ULRICH - Likumove generacije
2006/07. Zagreb - Galerija ULUPUH: Keramička ploča: polje asocijacije, naracije i akcije
2006. Zagreb - Galerija ULRICH- Likumove generacije
2007. Zagreb - Galerija ULUPUH: Oblik, zvuk, svjetlo, pokret i keramika kao koncept
2007. Zagreb - Galerija ULRICH - Likumove generacije


 
 
Administracija