Povratak na glavni izbornik
 
 
Iva Körbler


 

 Životopis:

Rođena 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu, XVI. (jezičnu) gimnaziju (1989-1992), te osnovnu i srednju muzičku školu funkcionalne pedagogije „Elly Bašić“ u pohađala i završila u Zagrebu (1983-1992).
Diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine s diplomskim radom Arhitekt Ernest Weissmann (mentor prof. dr.sc. Zvonko Maković).
Od 2000-2004. zaposlena kao znanstvena novakinja u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU na projektu akademika Miroslava Begovića Arhitektonske smjernice turističkog planiranja na prostoru Hrvatske.
Od 2005-1.8.2009. radi na Institutu za povijest umjetnosti na projektu dr. sc. Darje Radović Mahečić Graditeljska baština od 19. do 21. stoljeća.
Doktorandica je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
* * *

Od 1995. objavljuje u stručnim časopisima, novinama i tjednicima likovne kritike, intervjue i tekstove s područja suvremene umjetnosti, moderne i recentne arhitekture (Hrvatsko slovo- do 1997; Čovjek i prostor, Kontura, Život umjetnosti, Oris, Kvartal, Nacional, Nedjeljni Vjesnik, Novi list, Život umjetnosti, 15 Dana) te piše predgovore za kataloge izložbi.
Stručna suradnica na tekstovima za životopise umjetnika i profesora u Monografiji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (1907-1997) i na Hrvatskom enciklopedijskom rječniku u izdanju Novog libera (2002) za područja arhitekture, likovnih umjetnosti i glazbe (izbor, pisanje jedinica i redaktura).
Od srpnja 2000. stalna suradnica časopisa Vijenac za likovnu umjetnost i arhitekturu, a od studenog 2001. do ožujka 2009. urednica za likovnu umjetnost i arhitekturu Vijenca.
Od 2003-2004. pomoćnica glavne urednice i članica redakcije hrvatskog časopisa za umjetničku grafiku i nakladništvo Grafika.
Autorica izložbene koncepcije Tektonično i poetično u recentnoj hrvatskoj skulpturi na 8. trijenalu hrvatskog kiparstva 2003. te do danas brojnih pojedinačnih i skupnih izložba suvremenih hrvatskih i inozemnih umjetnika.
Godine 2010. autorica selekcije radova za likovni postav i likovnog postava donacije Matijaš Gradu Zaboku u novoj galeriji Grada Zaboka (djela suvremenih hrvatskih autora od 2. pol. 20. stoljeća do danas).

DRUGE FUNKCIJE
• Članica Ocjenjivačkog suda Likovne kolonije Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja (2002. i 2003), Odbora za izbor djela i dodjelu nagrada na III. hrvatskom trijenalu akvarela (2004), članica Ocjenjivačkog suda i žirija za dodjelu nagrada na 39. zagrebačkom salonu (2005) te Grisie i Rovinjske kolonije u Rovinju (2010).
• Članica Umjetničkog savjeta Galerije «Vjekoslav Karas» u Karlovcu (2003-2006), članica Savjeta Galerije Buljat u Zagrebu (od 2007), Savjeta Galerije Mazuth u Zagrebu (od 2009), i Savjeta Galerije Marisall u Zagrebu (od 2010).
• Od 2007-2009. članica žirija Grand Prix za slikarstvo Hrvatske poštanske banke u Zagrebu (uz Igora Zidića, Snježanu Pintarić, Darka Glavana i Franju Sinkovića).
• U lipnju 2007. imenovana članicom Vijeća za likovnu djelatnost pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport na mandat od dvije godine te urednicom likovnog programa Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (do danas), a u prosincu 2007. članicom Umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika na mandat od dvije godine.
• U ožujku 2008. imenovana članicom Znanstvenog vijeća za turizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kojim predsjeda akademik Andrija Mutnjaković.
• U lipnju 2009. imenovana članicom Vijeća za likovnu djelatnost pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport na mandat od četiri godine te članicom Umjetničkog savjeta HDLU- a na mandat od dvije godine.
• U studenom 2009. imenovana pročelnicom Odjela za likovne umjetnosti Matice hrvatske.

ČLANSTVA
Članica je ULUPUH-a (od 2011. godine), Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Matice hrvatske i Hrvatske sekcije AICA- e (Međunarodnog društva likovnih kritičara).

* * *

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA
• 2002. 1. simpozij moderne i postmoderne arhitekture u Istri (Raša) s referatom O mogućim pravcima arhitektonsko-morfološkog djelovanja na prostoru Istre (pozvano predavanje, objavljeno, znanstveno priopćenje)
• 2003. 2. simpozij moderne i postmoderne arhitekture u Istri (Raša) s referatom O slojevitoj percepciji funkcionalizma i racionalizma (pozvani referat, objavljeno, znanstveno priopćenje)
• 2004. Međunarodni simpozij s radionicom Arhitektura u digitalno doba (Nigel Whiteley, Lancaster University, GB; Penezić&Rogina) u Grožnjanu, s predavanjem Prejudices on Contemporary and High-Tech Architecture (pozvano predavanje)
• 2007. znanstveni skup Matice hrvatske „Hrvatska arhitektura u XX. Stoljeću“ (Zagreb), s referatom Hotelska turistička baština (pozvani referat, znanstveni rad)
• 2009. Međunarodni simpozij s radionicom Arhitektura i pejzaž u Grožnjanu, s predavanjem Odnos struke i klijenata prema urbanom kultiviranom pejzažu (pozvano predavanje)
• 2010. Znanstveni skup Instituta za povijest umjetnosti Od atribucije do filozofije umjetnosti posvećen stotoj obljetnici rođenja Grge Gamulina (MH, Zagreb), s izlaganjem Prilog interpretacije Arhitekture u regiji – trajna aktualnost Gamulinovih teza o prostoru (pozvano predavanje)

SUDJELOVANJA NA TRIBINAMA
• 2010. Suvremena likovna kritika, etika i (auto)cenzura, Salon Matice hrvatske, 6. svibnja, Zagreb (autorica: I. K.)
• 2010. Suvremena likovna kritika, etika i (auto)cenzura, KIC, 26. listopada, Zagreb (voditeljica tribine: I. K.)

STRUČNE RECENZIJE UMJETNIČKIH MONOGRAFIJA
• Bassin, Aleksandar; Šimat, Margarita: Hamo Čavrk, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2004. (uz Tonka Maroevića)
• Popovčak, Borivoj: Anton Vrlić, Knjigra & Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2009. (uz Ivu Šimat Banova)

* * *

BIBLIOGRAFIJA (knjige i predgovori u knjigama):
• Zora Matić (monografija), Zavičajni muzej grada Rovinja, Rovinj, 2004.
• Damir Tripar 1971-1998 (monografija), Otvoreno učilište Poreč, Poreč, 2005.
• Antonio Rubbi – u traganju za cjelovitom esetetikom (monografija) , Habitat d.o.o., Rovinj, 2005.
• Vuličević – crnobijela monografija, grupa autora (Maleković, Putar, Šimat Banov, Maroević, Seder, Körbler), Laurana d.o.o., Zagreb, 2006.
• Zapisi iz ulice Casale (predgovor knjizi); Vuličević, Slobodan (ur.), Kašmir-promet, Zagreb, 2006.
• Andrea Petrlik Huseinović Ilustracije - mala monografija, Kašmir-promet, Zagreb, 2008.
• Oda životnoj energiji, u: Trebotić u zrcalu kritike, Hekman, Jelena (ur.), Matica hrvatska, Zagreb, 2008; 261-265 (kritički tekst, poglavlje u knjizi; dopunjen i revidiran tekst iz 2003)
• Maroević, Tonko; Körbler, Iva: Zdenka Pozaić, Kontura d.o.o., Zagreb, 2011. (monografija u pripremi)

ČLANCI U PERIODICI I DNEVNOM TISKU:
2005.
• Tipološko-socijalni fenomen urbane sportske arhitekture, Čovjek i prostor, br. 11-12 (618-619), Zagreb, 2005; 9 (stručni osvrt)
• Zaslužene lovorike (Vodič Muzeja Marton), Vijenac, br. 285, MH, Zagreb, 3.2.2005; 19
• Maske za javnost (recenzija knjige M. Baričević: „Umjetnici kritičarki – pisma“), Vijenac, br. 288, MH, Zagreb, 17.3.2005.
• Preko tepiha do zvijezda (monografija Z. Makovića o Krasnodaru Peršunu), Vijenac, br. 288, MH, Zagreb, 17.3.2005.
• Brzina, more, cesta, otok (Greta Vizler), Vijenac, br. 289, MH, Zagreb, 31.3.2005.
• Arhitekt koji je osjećao novo doba (Radovan Nikšić), Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br.3, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005; 33-35 (stručni prikaz)
• Tamo gdje Dunav ljubi nebo (Petar Barišić&Ante Rašić u dvorcu Eltz), Nedjeljni Vjesnik, 4. i 5.06.2005; 64
• Sraz hladnoga i toploga (Nenad Roban), Vijenac, br. 295, MH, Zagreb, 23.6.2005; 17
• Ravnateljica najvećeg muzeja u Hrvatskoj (intervju sa Snježanom Pintarić), Nacional, br. 503, 7.4.2005.
• Velegrad kao poligon umijeća (Nenad Vorih), Vijenac, br. 296, MH, Zagreb, 7.7.2005; 16
• Prividno utišana priroda (Jasenka Bulj), Vijenac, br. 296, MH, Zagreb, 7.7.2005; 17
• Novi uvid u stanje stvari (recenzija monografije B. Hlevnjak o Matku Trebotiću), Vijenac, br. 297-9, MH, Zagreb, 22.7.2005; 19
• Iznadprosječna likovna kvaliteta (Zdenka Pozaić), Vijenac, br. 297-9, MH, Zagreb, 22.7.2005; 20
• Taktovi (Denis Vokić), Kontura, br. 87, god. XV, Zagreb; 82
• Fino češko svjetlo (Milan Dobeš u MSU), Vijenac, br. 302, MH, Zagreb, 13.10.2005; 18
• Izložba s kičmom (Ivica Malčić), Vijenac, br. 302, MH, Zagreb, 13.10.2005; 20
• Intimni dnevnici podcijenjenog ženskog kista (Zbirka Kovačić), Nedjeljni Vjesnik, 19. i 20. 11. 2005; 64-65 (stručni osvrt)
• Likovna higijena (Mladen Galić), Vijenac, br. 304, MH, Zagreb, 10.11.2005; 19
• Opatiji s ljubavlju (monografija Marine Baričević o Opatiji), Vijenac, br. 305, MH, Zagreb, 24.11.2005; 19
• Edo Murtić (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Julije Knifer (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Miroslav Šutej (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Stroga u zanatu, inventivna u izrazu (Nevenka Arbanas), Nedjeljni Vjesnik, 3. i 4.12.2005; 66
• Bolno traganje za novim smislom (Dubravka Babić), Nedjeljni Vjesnik, 17. i 18.12.2005; 68
• Životna misija – razbijanje kalupa (Retrospektiva Ivana Kožarića), Nedjeljni Vjesnik, 24-26.12.2005; 35

2006.
• Nemoguća misija Igora Zidića (Novi postav MG), Nedjeljni Vjesnik, 31.12.2005. i 1.1.2006; 35
• Plemenita grafička disciplina (o Ex librisu), Nedjeljni Vjesnik, 14. i 15.01.2006; 66-67
• Vrijeme daje uvjerljivost i dozu zdrave patine (Parada hitova SC), Nedjeljni Vjesnik, 21. i 22.01.2006; 68
• Benkovac u vintage stilu (Fedor Vučemilović), Nedjeljni Vjesnik, 11. i 12.2.2006; 64-65
• Edino djelo prebrodit će krizu odlaska njegova tvorca (Hommage Edo Murtić), Nedjeljni Vjesnik, 18. i 19.2.2006; 35
• Dekadentno i opskurno (Časopis 15 dana), Vijenac, br. 312, MH, Zagreb, 16.2.2006; 29
• Svježi pristup problemima baštine, Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br.3, IPU, Zagreb, 2006; 33-35
• Ona tanka linija između umjetnosti i života (Daniel Kovač), Nedjeljni Vjesnik, 4. i 5.3.2006; 37
• Kodiranje molitve i pasije (Sakralna umjetnost u Hrvatskoj, Klovićevi dvori), Vijenac, br. 314, MH, Zagreb, 16.3.2006; 16-17
• Fina ironija (Igor Kuduz), Nedjeljni Vjesnik, 25. i 26.3.2006; 66
• Kuke i nosovi (Neven Bilić), Nedjeljni Vjesnik, 15-17.4.2006; 67
• Ništa bez afera! (Projekt POS), Vijenac, br. 317, MH, Zagreb, 27.4.2006; 1; 15
• Priča o stvaranju slike (Anabel Zanze), Vijenac, br. 320, MH, Zagreb, 8.6.2006; 17
• Vesela zgrada sretnih klinaca (Penezić&Rogina, vrtić Jarun), Vijenac, br. 323-325, MH, Zagreb, 20.7.2006; 15
• Umjetnost koja liječi (Anita Kontrec u Galeriji Karas), Nedjeljni Vjesnik, 16. i 17.9.2006; 52-53
• Tajna kolorističke šifre (Oskar Herman), Vijenac, br. 327, MH, 28.9.Zagreb, 2006; 1, 16
• Točka odsutnosti (Nina Ivančić), Vijenac, br. 328, MH, Zagreb, 12.10.2006; 18
• Bezvremena vrijednost apstrakcije (Ivan Picelj), Oris, br. 42, god. VIII, Zagreb, 2006; 148-149
• Novi život slike („Slikarstvo sada“ u HDLU), Nedjeljni Vjesnik, 7. i 8.10.2006; 32-33
• Tragična povijest sa sretnom budućnošću (izložba Hrvatsko moderno slikarstvo), Vijenac, br. 331, MH, Zagreb, 23.11.2006; 1, 17
• Ivan Picelj (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2006; on-line tekst na www.posta.hr
• Naglasak na djelima moderne (program Galerije Adris u Rovinju), Nedjeljni Vjesnik, 2. i 3.12.2006; 41
• Krvava povijest lijepih slika (Hrvatsko moderno slikarstvo u privatnim zbirkama), Vijenac, br. 333-335, MH, Zagreb, 21.12.2006; 9
• Čarobnjaci stiha i boje (Poetsko-likovna mapa Tin Ujević&Vatroslav Kuliš), Vijenac, br. 333-335, MH, Zagreb, 21.12.2006; 22

2007.
• Maja likovna kritičarka (prikaz profesije likovnog kritičara za djecu), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 1, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, veljača 2007; 12-13
• Umjesto recenzije – pjesma (Izložba Arsena Dedića), Vijenac, br. 339, MH, Zagreb, 1.3.2007; 17
• Narančasta boja (priča o narančastoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 2, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, 15. ožujka 2007; 18-19
• Energija delikatne palete (Anita Parlov), Vijenac, br. 342, MH, Zagreb, 12.4.2007; 19
• Ljubičasta boja (priča o ljubičastoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 2, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, 15. travnja 2007; 20-21
• Faktor kontinuiteta (problemska izložba Proljetnog salona, Umjetnički paviljon), Vijenac, br. 343, MH; Zagreb, 26.4.2007; 1, 16-17
• Minimalno s maksimalnim rezultatima (arhitekti Tomislav Ćurković&Zoran Zidarić), Vijenac, br. 343, MH, Zagreb, 26.4.2007; 13
• Umjetnost ipak pobjeđuje afere! (42. zagrebački salon – vizualne umjetnosti), Vijenac, br. 346, MH, Zagreb, 7.6.2007.
• Između utopije i revolucije: POS – društveno poticana stanogradnja, Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br. 4, IPU, Zagreb, 2007; 75-77
• Energija i kolorit (Hrvatski umjetnici u Izraelu), Vijenac, br. 352-3, MH, Zagreb, 13.9.2007; 23
• Ferdinand Kulmer (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2007; on-line tekst na www.posta.hr

2008.
• Ljudsko lice slikarstva (Vatroslav Kuliš u MUO), Vijenac, br. 362, MH, Zagreb, 17.1.2008; 15
• Citati i asocijacije (Dežnisa Pecotić u MUO), Vijenac, br. 363, MH, Zagreb, 31.1.2008; 36
• Nigel Whiteley: ići dalje, ne vraćati se u prošlost, Život umjetnosti, br. 82, IPU, Zagreb; 82-117 (stručni članak)
• Kvadratura trga (Miroslav Geng: nova koncepcija Kvatrića), Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br. 2, IPU, Zagreb, 2008; 58-61 (kritički osvrt)
• Put malog Jakova (Andrea Petrlik Huseinović), Vijenac, br. 366, MH, Zagreb, 13.3.2008; 19
• Nova opasnost suvremenoga svijeta (Okrugli stol Novog lista „Sekte i kultovi“), Vijenac, br. 367, MH, Zagreb, 27.3.2008; 18
• Potpuna posvećenost grafici (monografija I. Šimat Banova o Igoru Konjušaku), Vijenac, br. 368, MH, Zagreb, 10.4.2008; 19
• S tradicijom prema invenciji (Maja S. Franković), Vijenac, br. 369, MH, Zagreb, 24.4.2008; 17
• Svjetlo i nada na početku tisućljeća (Izložba „Tragovi svetoga“, Centre Pompidou, Pariz), Vijenac, br. 373, MH, Zagreb, 19.6.2008; 22
• Okrunjeni majstor tijela i erosa (Vasko Lipovac), Vijenac, br. 374, MH, Zagreb, 3.7.2008; 21
• Balansiranje između programskih invencija i budžeta (o izložbenoj sezoni 2007/08), Vijenac, br. 375-377, MH, Zagreb, 17.7.2008; 38
• Ekrani izvan vremena i prostora (Janne Greibesland), Vijenac, br. 384, MH, Zagreb, 20.11.2008; 32
• Zaboravljena platna iz Pariza (Marijan Talan – donacija MSU), Vijenac, br. 385, MH, Zagreb, 4.12.2008; 22
• U slikarstvu još tinja nešto vrlo važno (razgovor sa Zlatkom Keserom), Vijenac, br. 386-387, MH, Zagreb, 18.12.2008; 4-5
• Postojane mijene sazrijevanja (povodom izložbe Herbarium pictorium), 15 dana – temat posvećen Vatroslavu Kulišu, ur. Milan Bešlić, br.4, CEKAO, Zagreb, 2008; 32-34
• Vitalna koloristička traganja (Dino Trtovac), Novi list, Rijeka, 14.12.2008; 36

2009.
• Mogući prostor disanja (Izložba „Zrak“), Vijenac, br. 391, MH, Zagreb, 26.2.2009; 35
• Mjesta intimnih evokacija (Jasenka Bulj), Kontura, br. 100, god. XIX, Zagreb, 2009; 79
• Hrvatska umjetnost iz zbirke Brogyányi („Ars Croatiae“ u Modernoj galeriji), Kontura, br. 102, god. XIX, Zagreb, 2009; 46-47
• Smeđa boja (priča o smeđoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 4, god. III, Kašmir-promet, Zagreb, proljeće 2009.
• Simbolika prirodnih elemenata (Alem Korkut, spomenik u Karlovcu), Kontura, br. 103, god. XIX, Zagreb, 2009; 30-31
• Ostavština majstora kolorizma (Marino Tartaglia), Nedjeljni Vjesnik, Zagreb, 22. i 23.8.2009; 54- 55
• Majstor metafora i simbolike (Petar Barišić u Sloveniji), Vjesnik, Zagreb, 3.10.2009; 17
• Kultiviranje mitskog i arhaičnog (Matko Mijić), Kontura, br. 104, god. XIX, Zagreb, 2009; 66
• Međunarodna likovna kolonija mozaika Luša (Laurent Hunzinger, Dora Kovačević, Nevenka Arbanas, Marina Bauer), Kontura, br. 104, god. XIX, Zagreb, 2009; 8

2010.
• Muzej na vjetrometini – razgovor s Igorom Franićem / Dossier MSU, Kontura, br. 106/107, god. XX, Zagreb, 2010; 32-37
• Adam Farkas, Kontura, br. 106/107, god. XX, Zagreb, 2010; 132
• Što nam donosi Zakon o autorskom i srodnom pravu za područje vizualnih umjetnosti?, Kontura, br. 108, god. XX, Zagreb, 2010; 9
• Odmaci ka totalnom oslobađanju (Matko Trebotić, Klovićevi dvori), Kontura, br. 108, god. XX, Zagreb, 2010; 48-51
• Sam, ali ne i zaboravljen (Slobodan Vuličević, Galerija Adris), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 50-51
• Modernist koji je povezao prošlost i budućnost (Branko Kincl, Kabinet grafike HAZU), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 68-71
• Pejzaži kao refleksija raspoloženja (Mirjana Vajdić), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 87

ZNANSTVENO-TEORETIČARSKO-KRITIČKI RADOVI:
• Muzejski objekti u hrvatskoj arhitekturi od 1945-1990, Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 76-77, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005; 12-27 (teorijsko-povijesni stručni članak)
• Vila Oblath i vila Friedländer, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 235-238 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Trgovačko-stambena zgrada Rosinger-Jungwirth, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 103-106 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Vila Margetić, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 231-234 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Javna burza rada, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 293-294 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Najamna stambena zgrada Deutsch (koautorica Darja Radović Mahečić), u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 85-88 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Vila Radan (koautorica Darja Radović Mahečić), u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 177-180 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• On je ovdje, svuda oko nas (o fenomenu kiča i campa), Vijenac, br. 386-387, MH, Zagreb, 2008; 42 (kritičko-teorijski osvrt)
• Umjetnička kritika i (auto)cenzura, Čovjek i prostor, br. 07-08 (674-675), god. LVII, DAZ, Zagreb, 2010; 19-20 (kritičko-teorijski prikaz)

PREDGOVORI GRAFIČKIM MAPAMA
2006.
• Josip Zanki / Igor Konjušak Bespredmetnost, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2006.
2007.
• Zdenka Pozaić 10 pjesama Antuna Šoljana, predgovori: Maroević, Tonko; Körbler, Iva, Biblioteka Pjesnik, vlastita naklada, Zagreb, 2007.
2008.
• Maja S. Franković Vrijeme jednom mora stati, Edition F&F, Pariz, 2008.PREDGOVORI ZA KATALOGE

2005.
• Marina Bauer (skulpture), LandArt - park dvorca Gleinstätten, Akademie Graz und Marktgemeinde Gleinstätten, Austrija, lipanj 2005.
• Petar Barišić Novi radovi, Izložbeni salon Stari grad, Muzej Međimurja Čakovec, Čakovec, 10.-30. lipnja 2005.
• Situacija – Umjetnost je medij (39. zagrebački salon – vizualne umjetnosti), Dom HDLU, Zagreb, 14. lipnja – 22. srpnja 2005.
• Petar Barišić Složenice, Galerija Bernardo Bernardi, POU, Zagreb, 8.-23. rujna 2005.

2006.
• Sanja Rešček Slike, Gradski muzej Karlovac, Karlovac, 31. svibnja – 21. lipnja 2006.
• Dubravka Babić Nove slike, Galerija umjetničkih zbirki Maloga Lošinja, Palača Fritzky, Mali Lošinj, 3.-24. kolovoza 2006.
• Miro Vuco Anđeli, Dolenjski muzej, Novo Mesto, Slovenija, 27. rujna – 18. listopada 2006.
• Daniel Butala Slike, Galerija Aluminij, Mostar, listopad 2006.
• Gordana Špoljar Andrašić Stabla, Galerija Stančić, Zagreb, 7.-29. listopada 2006.

2007.
• Ana Gezi Kult tijela u Hrvata 2, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 19. veljače – 8. ožujka 2007.
• Uskrs 2007. (skupna izložba: N. Arbanas, N. Bilić, Z. Bourek, T. Buntak, A. Kuduz, V. Martek, M. Munger, R. Petrić, I. Rončević, N. Vorih, J. Zanki i dr.), Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 2.-19.4. 2007.
• Tatjana Politeo Život ameba, Galerija Cvajner, Pula, 5.-15. lipnja 2007.
• Sanja Rešček Slike, Galerija Studio D, Zagreb, 5. lipnja – 5. srpnja 2007.
• Koraljka Beker Protiv struje, Galerija Matice hrvatske, Zagreb, lipanj 2007.
• Tatjana Politeo / Denis Krašković / Petar Dolić, 47. međunarodni dječji festival, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 24. lipnja – 7. srpnja 2007.
• Imaginarna knjižnica (Internationale Jugendbibliothek München), I. sajam dječje knjige, Gradska knjižnica Šibenik, Šibenik, 26. lipnja – 7. srpnja 2007.
• Dolazak u baštinu/Back to Heritage (Petar Barišić, Marina Bauer, Siniša Majkus, Igor Konjušak, Lore Heuermann, Louise Kloos, Bunch Design), Galerija Višeslav / Barokna kuća Nin, Nin, 8.-13. srpnja 2007.
• Goran Cirkveni Stairways to Heaven, Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, 24. rujna – 10. listopada 2007.
• Nikolina Ivezić CroMange, Galerija Marisall, Zagreb, 9.-25. listopada 2007.
• Hrvatski umjetnici u Mainzu (Petar Barišić, Alem Korkut, Vatroslav Kuliš, Bane Milenković, Marija Ujević), Galerie Rathaus Mainz, Mainz, 25. listopada – 21. studenoga 2007.
• Hrvatski umjetnici u Izraelu 2 (Ana Barbić Katičić, Željkio Senečić, Josip Zanki), Light House Gallery, Old Jaffa, Tel Aviv, Izrael, 27. listopada – 16. studenog 2007.

2008.
• Gordana Špoljar Andrašić Stabla, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 14.-30. siječnja 2008.
• Ivan Domagoj Vuco / Jasika Vuco Češnovar Slike, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 25. veljače – 12. ožujka 2008.
• Anita Parlov Slike, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, ŠPUD, Zagreb, 15.-28. svibnja 2008.
• Suvremeni hrvatski umjetnici (Gordana Bakić, Petar Barišić, Alem Korkut, Vatroslav Kuliš, Bane Milenković, Dino Trtovac, Josip Zanki), Galerie Bab-El-Kébir, Rabat, Maroko, 4.-24. lipnja 2008.
• Umijećem igre do umjetnosti (Vlasta Žanić, Vojin Hraste), 48. međunarodni dječji festival Šibenik, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 22. lipnja – 5. srpnja 2008.
• Sonja Briski Uzelac Galerijski interscape, Galerija Buljat, 26. lipnja – 19. srpnja 2010.
• Peruško Bogdanić, Vatroslav Kuliš, Ivo Prančić Povratak II, Galerija umjetničkih zbirki Maloga Lošinja, Palača Fritzky, Mali Lošinj, 24. srpnja – 27. kolovoza 2008.
• Ana Gezi Navijači, Galerija Kunkera, Novalja, 11.-28. kolovoza 2008.
• Krešimir Nikšić Bez granica, Gradski muzej Bjelovar – Galerija Nasta Rojc, Bjelovar, 7. studenog – 15. prosinca 2008.
• Fabijan Knežević Reljefi i objekti, Galerija Nova, Zagreb, studeni 2008.
• Dino Trtovac Slike, Galerija Mala, Zagreb, 22. studenoga – 15. prosinca 2008.
• Martina Zelenika Veličina (ni)je bitna!, Moderna Galerija, Studio Josip Račić, Zagreb, prosinac 2008 – siječanj 2009.

2009.
• Fabijan Knežević Reljefi, objekti i skulpture, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, veljača 2009.
• Vanja Popek Crvena, Galerija Marisall, Zagreb, 2.-22. veljače 2009.
• Andrea Petrlik Huseinović Ilustracije i slike, Galerija Vladimir Bužančić, 4.-20. svibnja 2009.
• Boris Bućan Portreti, Galerija Kortil, Rijeka, 4.-23. svibnja 2010.
• Krešimir Nikšić Bez granica II, Galerija Mazuth, Zagreb, 19.-27. svibnja 2009.
• Silvester Plotajs Sicoe Slike (Slovenija), 49. međunarodni dječji festival, Galerija sv. Krševana, Šibenik, 21. lipnja – 4. srpnja 2009.
• Nevenka Arbanas / Dora Kovačević / Dragana Nuić-Vučković, 49. međunarodni dječji festval, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 21. lipnja – 4. srpnja 2009.
• Boris Bućan Suncokreti /Girasoli, Galerija Ulika, Bale, 31. srpnja – 15. kolovoza 2009.
• Koraljka Beker Materija tijela, Galerija CEKAO, Zagreb, listopad 2009.
• Sara Lovrić Caparin Dematerija, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 12.-28. listopada 2009.
• Darija Dolanski Majdak Znakovi vremena, Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, 12.-28. listopad 2009.
• Krunoslav Jakobović Slike (Francuska), Galerija Modulor, Zagreb, 13.-24. listopada 2009.
• Ljubomir Perčinlić Bijela polja, Galerija Mazuth, Zagreb, 14. listopada – 14. studenoga 2009.
• Lidija Šeler Rapsodija u suton, Galerija Kortil, Rijeka, 21. listopada – 6. studenoga 2009.
• Lydia Patafta Glava je na vratu, Galerija Buljat, Zagreb, 14. studeni – 4. prosinca 2009.
• Johnathan A. Roberts Slike, Galerija CEKAO, Zagreb, 8.-31. prosinca 2009.

2010.
• Boris Bućan Bucan Art2, Galerija SC, Zagreb, 12. siječnja – 6. veljače 2010.
• Eugen Borkovsky Arboreusi nove generacije, Galerija Zvonimir, Zagreb, siječanj 2010.
• Aljoša Basarić Sunčeva ogledala s periferije grada, Galerija CEKAO, 4.-25. ožujka 2010.
• Bane Milenković Nove slike, Galerija Kortil, Rijeka, 14.-30. travnja 2010.
• Dragana Nuić-Vučković Nove slike, Galerija CEKAO, Zagreb, 26. travnja – 14. svibnja 2010.
• Maja S. Franković Grafike-objekti-asemblaži, Galerija Forum, Zagreb, 4.-20. svibnja 2010.
• Albert Kinert Nepoznati radovi u tušu 1959-61, Galerija Mazuth, Zagreb, 8. lipnja – 8. srpnja 2010.
• Petra Grozaj Slike po promatranju, Galerija Buljat, Zagreb, 12.-30. lipnja 2010.
• Ante Kuduz Grafovi, 50. međunarodni dječji festival, Galerija sv. Krševana, Šibenik, 20. lipnja – 3. srpnja 2010.
• Amra Zulfikarpašić (BIH), 50. međunarodni dječji festival, Muzej grada Šibenika, 20. lipnja – 3. srpnja 2010.
• Leon Landeka Nova Arkadija, Galerija CEKAO, Zagreb, 28. lipnja – 16. srpnja 2010.
• Krešimir Nikšić – Riflessi dallAdriatico, lavori astratti (skupna izložba), predgovori: Maroević, Tonko; Špoljarić, Stanko; Körbler, Iva; Istituzione Parco della Laguna, San Marco, Venezia, 4. srpnja – 5. rujna 2010.
• Elizabeth Palay Boje / Colors (SAD), Galerija Mazuth, Zagreb, 22. srpnja – 25. kolovoza 2010.
• Anita Parlov Slike, Stara likovna kolonija, Sentandrija, Madžarska, 28. kolovoza – 30. rujna 2010.
• Greta Vizler Cestom prema moru, prema Suncu, Galerija Josip Račić, Zagreb, 5-19. listopada 2010.
• Petar Dolić Beskonačnost, Galerija Bernardo Bernardi, POUZ, Zagreb, 22. studeni – 10. prosinca 2010.
• Robert Budor, Ivan Branko Imrović, Igor Modrić, Galerija Zvonimir, Zagreb, 29. studenog – 10. prosinca 2010.
• Toni Mamić Simboiza, Galerija Matice hrvatske, Zagreb, 2-15. prosinca 2010.

 
 
Administracija